top of page

EXECUTIVE SEARCH

De zoektocht naar de passende kandidaat en het maken van de juiste match is een zorgvuldig proces. Van Bergen Search wil de organisatie goed leren kennen en de vraag diepgaand analyseren. In het belang van zowel de opdrachtgever als de kandidaat willen wij de wederzijdse verwachtingen over de gezochte expertise en wat de kandidaat te bieden heeft zo helder mogelijk maken. Na de intakefase stellen wij een zoekprofiel op, presenteren u een passende wervingsstrategie en dito planning.

Door ons actuele bestand en uitstekende netwerk kunnen wij mensen gericht benaderen; dát is de kracht van executive search. In persoonlijke gesprekken met kandidaten doorgronden wij hun ambities, drijfveren, kwaliteiten en resultaten. Een gericht referentieonderzoek en/of integriteitsonderzoek is een essentieel onderdeel van de procedure. 

Diversiteit staat bij ons hoog op de agenda als het gaat om leeftijd, genderneutraliteit, profit/non-profit, leeftijd en etnische achtergrond (bi-cultureel).

Tijdens de gehele procedure monitoren wij het proces en zijn adviseur en sparringpartner van u als opdrachtgever en van de kandidaten. De totale doorlooptijd van een procedure bedraagt gemiddeld acht tot tien weken. Een half jaar na de start van de kandidaat vindt een evaluatiegesprek plaats.

Toezichthouders

Door alle maatschappelijke veranderingen en de verzakelijking in de non profit sector is een goed gekwalificeerde Raad van Toezicht harder nodig dan ooit. De vrijblijvendheid is niet meer aan de orde. Door verscherpte media-aandacht en wetgeving worden toezichthouders en organisaties steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Aandacht voor de kwaliteit van toezicht is nodig om aan de eisen van good governance te voldoen.

Goed bestuur betekent dat toezichthouders niet langer in eigen kring geworven worden. De werving geschiedt openbaar. Als gespecialiseerd bureau kunnen wij door ons omvangrijke netwerk in brede kring werven. Wij stellen in samenspraak met u een heldere profielschets op waarin de specifieke eisen worden benoemd over de gewenste expertise en competenties.

Diversiteit en samenstelling van de raad is één van de thema’s in het selectieproces. Van Bergen Search biedt u professionele ondersteuning in het gehele proces.

Professionalisering van de hedendaagse commissaris

Het vak van toezichthouder is de afgelopen jaren sterk in beweging en niet meer zo vrijblijvend als vroeger. Door de aandacht in de media rondom transparantie en het accent op good governance is de belangstelling voor toezicht toegenomen. Een stevige basis in governance kennis is daarom vandaag de dag essentieel. 

Om goed beslagen ten ijs te komen, is onder andere een gedegen opleiding cruciaal. Wij krijgen van kandidaten regelmatig de vraag of wij een goede opleiding weten om het vak van toezichthouder professioneel te kunnen uitoefenen. Governance Basics van crmLiNK bevelen wij van harte aan

Wilt u meer informatie ontvangen over deze opleiding, kunt u dat hier bij ons opvragen.

bestuurlijk advies

Van Bergen Search is primair een bureau dat zich in de afgelopen vijfentwintig jaar gespecialiseerd heeft in executive search vraagstukken. Met de opgebouwde specifieke kennis van de sectoren waarin wij actief zijn en de eigen consultancy, bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is onze dienstverlening breder geworden.

Als bestuurder of toezichthouder van een organisatie heeft u ongetwijfeld wel eens behoefte aan een klankbord. Bijvoorbeeld als er vraagstukken zijn op het gebied van governance, het inrichten van de topstructuur, de samenwerking in een directie- of managementteam of het doorbreken van een bestuurlijke impasse. Van Bergen Search kan in deze fungeren als klankbord en zoekt samen met u naar de oplossing.

bottom of page