top of page

INSIGHTS DISCOVERY

Wij bieden kandidaten en opdrachtgevers de mogelijkheid om een Insights Discovery profiel te (laten) maken.

Insights Discovery is een krachtig instrument dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem is gebaseerd op het baanbrekend werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. Deelnemers ontvangen een vragenlijst van 25 meerkeuzevragen. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk profiel opgesteld. Ieder Insights profiel is uniek en wordt door een geaccrediteerde practitioner toegelicht.

Een Insights profiel bevat inzicht in eigen stijl en aanpak en de invloed daarvan op de omgeving. Tevens omvat het aandachtsgebieden zoals sterke, zwakke punten, waarde voor het team, omgaan met het tegenovergestelde type en communicatiestijl. Aan het profiel kunnen de volgende onderdelen worden toegevoegd: management, verkoopeffectiviteit en persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden u de mogelijkheid om als Raad van Toezicht, Raad van Bestuur of als Managementteam individuele profielen te laten maken die in een plenaire workshop besproken en toegelicht kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk de teamprestaties te verbeteren, inzicht te verkrijgen in elkaars talenten en valkuilen. Dit alles met het doel als team beter te gaan functioneren. indien u geïnteresseerd bent kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page