top of page

diversiteit

Van Bergen Search gelooft in de kracht van diversiteit. Nederland is veranderd in een multiculturele samenleving en dit gegeven is het Nederland van de toekomst. De komende jaren zal diversiteit het thema bij uitstek op de arbeidsmarkt zijn. 

Wij vinden de juiste kandidaat als u op zoek bent naar meer diversiteit in de top van uw organisatie. Divers samengestelde, Raden van Bestuur, Raden van Toezicht, directies en managementteams functioneren effectiever. Zij zorgen voor een vitale, ondernemende en innovatieve organisatie. Een mixed team bestaat uit een combinatie van vrouwen en mannen, ouderen en jongeren, uiteenlopende culturele achtergronden en competenties en ervaring in een profit en non-profit omgeving.

Statements

Van Bergen Search is van mening dat:

  • Diversiteit meer is dan het hebben van een niet Nederlandse achtergrond.

  • In de top van organisaties het aantal vrouwen en mensen met een migratie achtergrond ondervertegenwoordigd is.

  • Binnen de non-profit behoefte is aan ondernemende leiders.

  • De non-profit zich vaak niet bewust is van haar diverse markt.

  • Oudere en jongere managers en toezichthouders zich onvoldoende bewust zijn van de waarde van de diversiteitsmix.

  • Als een organisatie kiest voor mixed management dit de bereidheid vraagt kritisch te kijken naar de gedragskenmerken van het systeem en de wil een succes te maken van diversiteit.

  • Er meer MD beleid geformuleerd moet worden op werknemers boven de 50 jaar.

  • Vrouwen in toezichthoudende functies een actueel thema is.

bottom of page